Bijlagen

Beleidscyclus

De beleidscyclus van de gemeente Zwolle is volledig digitaal. Om de vindbaarheid van de afzonderlijke onderdelen van de beleidscyclus te vergroten, is de website zwolle.nl/beleidscyclus ingericht. Deze website is het verzamelpunt waar alle afzonderlijke onderdelen van de Zwolse beleidscyclus te vinden zijn. De webpagina kan gezien worden als een inhoudsopgave van de digitale beleidscyclus van de gemeente Zwolle.

Voor vragen over de beleidscyclus kunt u terecht bij Gerdien van der Zanden, j.van.dijk@zwolle.nl .

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:22:54 met de export van 10/18/2021 14:10:12