Home

Algemeen

Financieel overzicht programma's

Het besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat de gemeente bij de begroting een overzicht van baten en lasten presenteert. Dit overzicht is inclusief alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Wanneer wij spreken over baten dan bedoelen wij inkomsten en wanneer wordt gesproken over lasten dan bedoelen wij uitgaven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

1. Samenleving

52.413.371

7.466.192

44.947.179

903.712

625.601

45.225.290

2. Inwonersondersteuning

112.423.173

5.540.243

106.882.930

250.000

0

107.132.930

3. Opvang en bescherming

88.625.445

4.872.169

83.753.276

0

72.000

83.681.276

4. Inkomen

73.444.072

53.273.629

20.170.443

0

0

20.170.443

5. Ondernemende en levendige stad

23.439.543

1.392.741

22.046.802

2.135.000

167.828

24.013.974

6. Toekomstgerichte stad

100.667.476

98.260.845

2.406.631

12.415.112

4.531.658

10.290.085

7. Vitale wijken

87.885.334

44.483.654

43.401.680

4.073.127

4.465.038

43.009.769

8. Bestuur en dienstverlening

12.172.782

3.231.006

8.941.776

279.691

441.670

8.779.797

9. Bedrijfsvoering

51.434.517

3.215.769

48.218.748

647.043

2.326.365

46.539.426

10. Algemene dekkingsmiddelen

8.589.065

384.642.308

-376.053.243

11.091.753

23.881.500

-388.842.990

Totaal

611.094.778

606.378.556

4.716.222

31.795.438

36.511.660

0

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:22:54 met de export van 10/18/2021 14:10:12