Financiën

Totaal baten en lasten 2020 - 2025

Totaal baten en lasten 2020 - 2025

Het is wettelijk voorgeschreven om een overzicht van lasten en baten te hebben. Wanneer wij spreken over baten dan bedoelen wij inkomsten en wanneer wordt gesproken over lasten dan bedoelen wij uitgaven. Dit overzicht is verplicht voor het huidige begrotingsjaar, alsook voor de laatste jaarrekening en de vier jaren uit de meerjarenbegroting. De voorgeschreven indeling is die van de gemeentelijke begrotingsprogramma's. Voor een verdere specificatie van de bedragen van 2022, verwijzen wij u naar de overzichten die zijn opgenomen bij de begrotingsprogramma's. Daar wordt de informatie gespecificeerd naar de ambities en doelen.

Structureel begrotingssaldo

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten

-4.716.222

-8.968.635

-4.845.542

-3.407.952

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

4.716.222

11.708.135

7.469.042

6.634.452

Begrotingssaldo na bestemming

0

2.739.500

2.623.500

3.226.500

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-11.500.000

0

0

0

Structureel begrotingssaldo

11.500.000

2.739.500

2.623.500

3.226.500

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2020

625.748.263

645.848.887

20.100.624

107.415.415

95.215.221

7.900.430

Begroting 2021

520.723.985

510.624.220

-10.099.765

19.234.068

33.051.485

3.717.652

Begroting 2022

611.094.778

606.378.556

-4.716.222

31.795.438

36.511.660

0

Meerjarenbegroting 2023

611.522.071

602.553.436

-8.968.635

12.588.038

24.296.173

2.739.500

Meerjarenbegroting 2024

613.413.978

608.568.436

-4.845.542

6.600.038

14.069.080

2.623.500

Meerjarenbegroting 2025

619.936.750

616.528.798

-3.407.952

6.600.038

13.234.490

3.226.500

Jaarschijf 2022

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1. Samenleving

52.413.371

7.466.192

44.947.179

903.712

625.601

45.225.290

Programma 2. Inwonersondersteuning

112.423.173

5.540.243

106.882.930

250.000

107.132.930

Programma 3. Opvang en bescherming

88.625.445

4.872.169

83.753.276

0

72.000

83.681.276

Programma 4. Inkomen

73.444.072

53.273.629

20.170.443

0

0

20.170.443

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

23.439.543

1.392.741

22.046.802

2.135.000

167.828

24.013.974

Programma 6. Toekomstgerichte stad

100.667.476

98.260.845

2.406.631

12.415.112

4.531.658

10.290.085

Programma 7. Vitale wijken

87.885.334

44.483.654

43.401.680

4.073.127

4.465.038

43.009.769

Programma 8. Bestuur en dienstverlening

12.172.782

3.231.006

8.941.776

279.691

441.670

8.779.797

Programma 9. Bedrijfsvoering

51.434.517

3.215.769

48.218.748

647.043

2.326.365

46.539.426

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

8.589.065

384.642.308

-376.053.243

11.091.753

23.881.500

-388.842.990

Totaal

611.094.778

606.378.556

4.716.222

31.795.438

36.511.660

0

Jaarschijf 2023

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1. Samenleving

50.476.694

7.466.192

43.010.502

502.312

352.524

43.160.290

Programma 2. Inwonersondersteuning

108.197.258

5.400.243

102.797.015

0

0

102.797.015

Programma 3. Opvang en bescherming

88.942.075

4.720.799

84.221.276

0

0

84.221.276

Programma 4. Inkomen

73.342.072

53.273.629

20.068.443

0

0

20.068.443

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

26.069.543

1.392.741

24.676.802

10.000

167.828

24.518.974

Programma 6. Toekomstgerichte stad

103.252.476

98.260.845

4.991.631

7.299.112

4.431.658

7.859.085

Programma 7. Vitale wijken

84.368.674

44.474.904

39.893.770

3.758.127

4.394.128

39.257.769

Programma 8. Bestuur en dienstverlening

11.747.282

3.231.006

8.516.276

279.691

441.670

8.354.297

Programma 9. Bedrijfsvoering

49.769.932

3.215.769

46.554.163

647.043

2.276.365

44.924.841

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

15.356.065

381.117.308

-365.761.243

91.753

12.232.000

-377.901.490

Totaal

611.522.071

602.553.436

8.968.635

12.588.038

24.296.173

-2.739.500

Jaarschijf 2024

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1. Samenleving

50.524.444

7.466.192

43.058.252

294.312

352.524

43.000.040

Programma 2. Inwonersondersteuning

107.087.258

5.400.243

101.687.015

0

0

101.687.015

Programma 3. Opvang en bescherming

88.204.075

4.619.799

83.584.276

0

0

83.584.276

Programma 4. Inkomen

73.396.072

53.273.629

20.122.443

0

0

20.122.443

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

25.962.043

1.392.741

24.569.302

-2.620.000

167.828

21.781.474

Programma 6. Toekomstgerichte stad

102.082.476

98.260.845

3.821.631

4.149.112

4.431.658

3.539.085

Programma 7. Vitale wijken

83.596.581

44.474.904

39.121.677

3.758.127

4.188.035

38.691.769

Programma 8. Bestuur en dienstverlening

11.725.282

3.231.006

8.494.276

279.691

441.670

8.332.297

Programma 9. Bedrijfsvoering

49.257.682

3.215.769

46.041.913

647.043

2.276.365

44.412.591

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

21.578.065

387.233.308

-365.655.243

91.753

2.211.000

-367.774.490

Totaal

613.413.978

608.568.436

4.845.542

6.600.038

14.069.080

-2.623.500

Jaarschijf 2025

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1. Samenleving

50.743.444

7.466.192

43.277.252

294.312

352.524

43.219.040

Programma 2. Inwonersondersteuning

107.081.258

5.400.243

101.681.015

0

0

101.681.015

Programma 3. Opvang en bescherming

88.204.075

4.619.799

83.584.276

0

0

83.584.276

Programma 4. Inkomen

73.450.072

53.273.629

20.176.443

0

0

20.176.443

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

25.462.043

1.392.741

24.069.302

-2.620.000

167.828

21.281.474

Programma 6. Toekomstgerichte stad

102.411.476

98.260.845

4.150.631

4.149.112

4.431.658

3.868.085

Programma 7. Vitale wijken

84.224.603

44.464.266

39.760.337

3.758.127

4.406.695

39.111.769

Programma 8. Bestuur en dienstverlening

11.487.032

3.231.006

8.256.026

279.691

350.420

8.185.297

Programma 9. Bedrijfsvoering

48.815.682

3.215.769

45.599.913

647.043

2.276.365

43.970.591

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

28.057.065

395.204.308

-367.147.243

91.753

1.249.000

-368.304.490

Totaal

619.936.750

616.528.798

3.407.952

6.600.038

13.234.490

-3.226.500

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:22:54 met de export van 10/18/2021 14:10:12