Financiën

Overzicht voorzieningen

Overzicht voorzieningen

Nummer voorziening

Naam voorziening

Maakt onderdeel uit van programma

Stand per
1 januari 2022

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per
31 december 2022

001

Voorziening afval

7

1.435.283

3.250.000

2.569.021

2.116.262

002

Voorziening riolering

7

4.042.157

1.122.534

2.919.623

022

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

8

3.573.512

202.407

3.371.105

023

Voorziening rechtspositionele verplichtingen

9

231.674

87.578

144.096

024

Voorziening begraafplaatsen

8

2.393.354

8.197

2.401.551

Subtotaal type voorzieningen passivaposten

11.675.980

3.258.197

3.981.540

10.952.637

102

Algemene voorziening Vastgoed

6

16.422.682

119.909

16.542.591

103

W.R.Z.V.

1

-

-

104

Voorziening dubieuze debiteuren

10

280.566

319.245

350.000

249.811

105

Risico oninbaar schuldhulpverlening

4

238.690

238.690

106

Risico oninbaar bijstandsleningen

2

319.891

319.891

107

Risico oninbaar bijstandsvorderingen

2

6.291.308

6.291.308

Subtotaal type voorzieningen activaposten

23.553.137

439.154

350.000

23.642.291

Totale omvang voorzieningen

35.229.117

3.697.351

4.331.540

34.594.928

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:22:54 met de export van 10/18/2021 14:10:12